Licitatie pentru constituirea dreptului de superficie – Terenul in suprafata de 838 mp, situat in Dr.Tr.Severin, str.Banovita, nr.44A, proprietate privata a municipiului Dr.Tr.Severin, in vedrea realizarii unor spatii cu destinatie mixta – administrative, productie,prestari servicii, depozitare, etc.

Download (PDF, 1.93MB)

Download (PDF, 3.01MB)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Obligatoriu *