Hotarari Consiliu Local

You are here:

Hotarari Consiliu Local 2017

HCL NR. 1 din 2017 HCL NR. 2 din 2017 HCL NR. 3 din 2017 HCL NR. 4 din 2017 HCL NR. 5 din 2017 HCL NR. 6 din 2017 HCL NR. 7 din 2017 HCL NR. 8 din 2017 HCL NR. 9 din 2017 HCL NR. 10 din 2017 HCL NR. 11 din 2017 HCL NR. 12 din 2017 HCL NR. 13 din 2017 HCL NR. 14 din 2017 HCL NR. 15 din 2017 HCL NR. 16 din 2017 HCL NR. 17 din 2017 HCL NR. 18 din 2017 HCL NR. 19 din 2017 HCL NR. 20 din 2017...

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.164 din 30.10.2015 pentru aprobarea listei de repartizare privind locuintele pentru tineri, in regim de inchiriere tip – A.N.L. intocmita in baza listei de prioritati aprobata prin H.C.L nr.46/31.03.2015, privind solicitantii care vor primii repartitii pentru locuinte din categoria celor mentionate

[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2015/11/Hotărârea-nr.-164.pdf"]...

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.163 din 30.10.2015 pentru completarea dispozițiilor H.C.L. nr.91/28.04.2009 privind stabilirea unor măsuri pentru încasarea debitelor reprezentând contravaloarea energiei termice furnizate prin sistemul de termoficare centralizat existent la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin

[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2015/11/Hotărârea-nr.-163.pdf"]...

Citește mai mult

Hotarare Nr.85/25.06.2015

Hotarare Nr.85/25.06.2015 privind aprobarea condițiilor și tarifelor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Drobeta Turnu Severin în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice.
[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2015/07/HCL-85.pdf"]
...

Citește mai mult