Taxe și impozite

You are here:

Anunturi Directia de Impozite si Taxe Locale Aprilie 2017

Impozite si taxe

[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/13173-06-04-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-2017-2.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-internet-21402-din-04.04.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTER.-5-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-COLECTIV-CRISTI.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-nr.21398-din-04.04.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-4-2017-TOPOLNITEI-Alina-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-2017-P.J-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-4-2017-TOPOLNITEI-Alina.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-2017-P.J.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21381-din-30.03.2017-11.doc"]...

Citește mai mult

Anunturi Directia Taxe si Impozite Locale Martie 2017

Impozite si taxe

[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-NR.-21378-DIN-30.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21375-din-30.03.2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-internet-14511-din-30Martie2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTER.-3-2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTER.-4-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-NR.21357-DIN-29.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-internet-21222-din-28.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-internet-14500-din-27Martie2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-individual-21199DIN-27.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-NR.-21197-DIN-27.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-11436-publicitate-Copy.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-colectiv-2017-BABES.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21184-din-24.03.2017-11.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-individual-NR.-21182DIN-24.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTER.-3-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTER.-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-21160-din-22.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/13115-22-03-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21154-din-21.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/NET-13109-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/Anunt-13091-17.03.-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21108DIN20.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-INTERNET-13085.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/ANUNT-13088.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21059-din-15.03.2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-20918-din-08.03.2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/04/anunt-internet-colectiv-21045-din-15.03.2017-1.doc"]...

Citește mai mult

Anunturi Directia de Impozite si Taxe Locale

Impozite si taxe

[gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-colectiv-2017-TEILOR-3.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-21007din-14.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-colectiv-2017-TJ-JIULUI.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/13055-13-03-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-nr.-20984din-10.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20979-din-10.03.17.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-individual-20928DIN-08.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/PV-AFISARE-ANUNT-INTERNETnr.-20919-DIN-08.03.2017-.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20914-din-07.03.2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20912-din-07.03.2017-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-NR.-20818-din-06.03.2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-colectiv-2017-TEILOR-2.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/ANUNT-INTER.-2017.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20789-din-02.03.2017-11-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-colectiv-2017-TEILOR-1.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20789-din-02.03.2017-11.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-colectiv-2017-VRANCEA.doc"] [gview file="http://www.primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2017/03/anunt-internet-colectiv-20725din-27.02.2017.doc"]...

Citește mai mult