Cîrjan Daniel Olimpiu

Descarca CV – Descarca carte de vizita

E-mail: cirjandaniel@yahoo.com
Data naşterii 21/07/1980
Functie: Viceprimar

Activitati si responsabilitati:

• repartizarea corespondenţei intrate către compartimentele coordonate;
• semnarea corespondenţei emise de compartimentele coordonate;
• propunerea de măsuri de stimulare sau de sancţionare motivată, dacă este cazul, a personalului din subordine;
• avizarea rapoartelor de specialitate ale compartimentelor pe care le coordonează, participarea la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local şi asigurarea asistenţei de specialitate pentru aceste comisii;
• asigurarea aplicării hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în domeniile pe care le coordonează;
• susţinerea audienţelor în problemele specifice pe care le coordonează;
• îndeplinirea sarcinilor curente operative dispuse de primar;
• semnarea în numele primarului a actelor administrative emise în aplicarea sarcinilor ce derivă din atribuţiile delegate;
• asigurarea pregătirii documentaţiilor tehnice de specialitate şi înaintarea lor în vederea luării deciziilor de atribuire a terenurilor prin ordin al prefectului;

 

Folescu Cornel

Descarca CV – Descarca carte de vizita

E-mail:
Data nasterii: 27 Mai 1968
Functie: Viceprimar