LA ÎMPLINIREA  A  14 ANI

 

ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA ÎMPLINIREA  VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL ÎNSOŢIT DE UNUL DINTRE PĂRINŢI SAU, DUPĂ CAZ, DE REPREZENTANTUL SĂU LEGAL, TREBUIE SĂ DEPUNĂ CEREREA PENTRU ELIBERAREA PRIMEI CĂRŢI DE IDENTITATE ŞI SĂ PREZINTE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

       CERTIFICATUL DE NAŞTERE, original şi copie;

      ACTUL DE IDENTITATE AL PĂRINTELUI la care minorul are domiciliul;

        CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorţ, original şi copie;

     DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original şi copie;

       CHITANŢA privind achitarea sumei de 7 LEI la o casierie a Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale;

       TIMBRE FISCALE în valoare de  5 LEI sau chitanţă la o casierie a Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale;

NOTĂ:

       DACĂ PĂRINŢII SUNT DIVORŢAŢI, IAR MINORUL LOCUIEŞTE LA CELĂLALT PĂRINTE, ESTE NECESARĂ DECLARAŢIA DE CONSIMŢĂMÂNT A PĂRINTELUI CĂRUIA  I-A FOST  ÎNCREDINŢAT.Nota*

ÎN TOATE CAZURILE DE ELIBERARE A CĂRŢII DE IDENTITATE CÂND SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA GĂZDUITORULUI PENTRU A CONSIMŢI ÎN SCRIS CA PERSOANA „SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN LOCUINŢA PROPRIETATEA SA”


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.