LA EXPIRAREA TERMENULUI SAU MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ

         SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

          CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ LA GHIŞEU);

          ACTUL DE IDENTITATE ANTERIOR;

          CERTIFICATUL DE NAŞTERE ORIGINAL ŞI COPIE;

          CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE (PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE SAU VĂDUVE); 

          CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI / SOŢIEI DECEDATE, ÎN CAZUL PERSOANELOR VĂDUVE;

          CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR CU VÂRSTA SUB 14 ANI, ORIGINAL ŞI COPIE;

         HOTĂRÂREA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ, ORIGINAL ŞI COPIE (CÂND ESTE CAZUL); 

           DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU ORIGINAL ŞI COPIE;

       CHITANŢA PRIVIND ACHITAREA SUMEI DE 7 LEI  LA O CASIERIE A DIRECŢIEI TAXE ŞI IMPOZITE;

       TIMBRE FISCALE  ÎN VALOARE DE 5 LEI SAU ACHITAREA SUMEI  LA O CASIERIE A DIRECŢIEI TAXE ŞI IMPOZITE.Nota*

ÎN TOATE CAZURILE DE ELIBERARE A CĂRŢII DE IDENTITATE CÂND SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA GĂZDUITORULUI PENTRU A CONSIMŢI ÎN SCRIS CA PERSOANA „SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN LOCUINŢA PROPRIETATEA SA”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *