SCHIMBAREA DOMICILIULUI, RENUMEROTAREA IMOBILULUI SAU SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII

SE ELIBEREAZĂ CARTE DE IDENTITATE CU NOUL DOMICILIU, ÎN BAZA  URMĂTOARELOR  DOCUMENTE:

 

–            CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ  LA  GHIŞEU);

–            ACTUL DE IDENTITATE ANTERIOR;

–            CERTIFICATUL DE NAŞTERE ORIGINAL ŞI COPIE;

–            CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE (PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE SAU VĂDUVE);

–            CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI / SOŢIEI DECEDATE, ÎN CAZUL PERSOANELOR VĂDUVE;

–            CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI;

–            HOTĂRÂREA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ (CÂND ESTE CAZUL) ORIGINAL ŞI COPIE;

–            ACTUL CU CARE SE FACE DOVADA SPAŢIULUI DE LOCUIT ORIGINAL ŞI  COPIE ;

–         CHITANŢA PRIVIND ACHITAREA SUMEI DE 7 LEI  LA O CASIERIE A DIRECŢIEI TAXE ŞI IMPOZITE;

–          TIMBRE FISCALE  ÎN VALOARE DE 5 LEI SAU DOVADA ACHITĂRII SUMEI LA DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE.

 

NOTĂ: 

 

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

–         ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIŢII DE VALIDITATE PRIVIND TITLUL LOCATIV;

–         DECLARAŢIA GĂZDUITORULUI ÎNSOŢITĂ DE ACTUL DE PROPRIETATE;

–         PENTRU MEDIUL RURAL, DOCUMENTUL ELIBERAT DE PRIMĂRII.Nota*

ÎN TOATE CAZURILE DE ELIBERARE A CĂRŢII DE IDENTITATE CÂND SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA GĂZDUITORULUI PENTRU A CONSIMŢI ÎN SCRIS CA PERSOANA „SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN LOCUINŢA PROPRIETATEA SA”


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *