Data 15.12.2014 

Implementarea proiectului

REABILITAREA PALATULUI CULTURAL THEODOR COSTESCU ŞI CETATEA SEVERINULUI

 

        Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin implementează proiectul „Reabilitarea Palatului Cultural Theodor Costescu şi Cetatea Severinului”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, având ca Autoritate de Management Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

         Proiectul „Reabilitarea Palatului Cultural Theodor Costescu şi Cetatea Severinului” are ca obiectiv general creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în regiune, respecând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, iar ca obiective specifice: reabilitarea  Palatului Cultural Teodor Costescu, reabilitarea Cetăţii Severinului şi reabilitarea căii de acces şi a zonei adiacente.

         Lucrările de reabilitare sunt în plină desfăşurare, se află la aproximativ 85% din totalul acestora conform ultimului grafic prezentat de liderul de asociație, S.C. CIV GROUP S.R.L. și vor fi finalizate până la 15.07.2015, ce reprezintă sfârșitul perioadei de implementare.

         Valoarea totală a proiectului este de 57.879.290,24 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 42.489.419,29 lei.

 

Persoană de contact: Vătuiu Mihaela Cati, Serviciul Dezvoltare Locală şi Managementul Proiectelor

Date de contact: Tel. 0372521731, E-mail: mihaela.vatuiu@primariadrobeta.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *