Hotararea Nr. 90/25.06.2015  privind completarea HCL Nr.64/29.04.2015 referitoare la aprobarea prelungirii duratei  contractului de imprumut- Tip linie de credit pentru cofinatantarea/prefinantarea proiectelor de investitii de interes public finantate din fonduri europene ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Reabilitare Palatul Cultural Theodor Costescu si Cetatea Severinului” (cod SMIS 3773)

Download (PDF, 101KB)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *