Licitatie pentru constituirea dreptului de superficie – Terenul in suprafata de 600 mp, situat in Dr.Tr.Severin, bd.Nicolae Iorga, nr.2A, proprietate privata a municipiului Dr.Tr.Severin, in vedrea realizarii unor spatii cu destinatie mixta – administrative, productie,prestari servicii, depozitare, etc.

Download (PDF, 1.94MB)

Download (PDF, 3.02MB)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *