Licitatie pentru constituirea dreptului de superficie – Terenul in suprafata de 3698 mp, situat in Dr.Tr.Severin, str.Iazului, proprietate privata a municipiului Dr.Tr.Severin, in vedrea realizarii unor spatii cu destinatie mixta – administrative, productie,prestari servicii, depozitare, etc.

Download (PDF, 1.95MB)

Download (PDF, 2.87MB)


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *