Anunt public privind decizia etapei de incadrare

   UAT DROBETA TURNU SEVERIN titular al proiectului „Solutii comune pentru gestionarea traficului si actiuni de mobilitate inteligenta in zona transfrontaliera” ,  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti  in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul  propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, lot 26.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti din str. Baile Romane, nr.3 in zilele de de luni pana vineri intre orele 8,00-16,30.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *