INFORMARE,

    În conformitate cu prevederile  HCL nr.43/2008, Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a aprobat taxele ce vor fi percepute de autoritatea de autorizare pentru serviciile prestate în legătură cu activitatea de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, astfel:

  1. taxă pentru eliberarea  autorizație de transport în regim de taxi/în regim de închiriere – 150 lei
  2. taxă pentru eliberarea autorizației taxi sau copiei conforme – 100 lei
  3. taxă pentru eliberarea autorizație de dispecerat taxi– 200 lei
  4. taxă pentru eliberarea unui duplicat al autorizației de transport – 200 lei
  5. taxă pentru eliberarea unui duplicat al autorizației de taxi – 150 lei
  6. taxă eliberare duplicat autorizație dispecerat – 250 lei
  7. modificare autorizație transport – 50 lei

În baza  HCL nr.194/28.11.2013, Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin aprobă următoarele tarife practicate în activitatea de taximetrie:

  • tarif de distanță maximal zi – 1,88 lei/km
  • tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță aplicat
  • tariful de distanță maximal pentru timpul de noapte se determină în corelare cu tariful maximal de zi, în condițiile în care acesta nu poate fi mai mare decât până la 50% din tariful de distanță maximal de zi dar nu inferior acestuia, respectiv 2,82 lei/km

Notă: înscrisurile privind valorile tarifelor de distanță (lei/km) precticate pe timp de zi ți pe timp de noapte, se vor aplica pe portierele din față ale taxiului, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *