Cod SIRUTA:109773                                                                                            Model 2016 ITL 028

Codul de identificare fiscala:4426581

  1. 12799                                                                                                   Publicat  azi :  02.03.2018 

 

                                      ANUNT

 

În temeiul art. 47  alin (5) lit. b) si ale alin.(6) si (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam  ca  au  fost  emise  acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr. crt. Denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea, nr. si data

actului administrativ

1. S.C.  SEVAM   S.A. Dr.Tr. Severin, Str. Timisoarei, Nr. 177. Decizia de Impunere Anuala  Nr. 3668/ 26.02.2018
2. S.C.  ROUA  COM  S.R.L. Dr.Tr.Severin, Str. 1 Mai, Nr. 67, Bl. 1, Sc. 5, Ap.10. Decizia de Impunere Anuala  Nr. 3592/ 22.02.2018

 

 

        Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, persoana de contactact este : inspectorul  Fota Carmen, la sediul  nostru  sau la numarul de telefon  0252/313.698.

 

 

               DIRECTOR,                           SEF  SERVICIU,                                    INTOCMIT,

Marinela  Mateescu                       Aurelia  Iordache                                     Carmen Fota


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Obligatoriu *