ANUNT

 

În temeiul art. 47  alin (5) lit. b) si ale alin.(6) si (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam  ca  au  fost  emise  acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr. crt. Denumirea contribuabilului Domiciliul fiscal al contribuabilului Denumirea, nr. si data

actului administrativ

1. S.C.  SESS  PATRIS  TRANS   S.R.L Dr.Tr. Severin, Str. Dr. Babes, Nr. 73, Bl. 1, Sc.1, Ap. 12. Decizia de Impunere Anuala  Nr. 3667/ 26.02.2018
2. S.C.  IMUT  INSTALATII  MECANICE  SI UTILAJ  TEHNOLOGIC  S.A. Dr.Tr.Severin, Str. Dr. Saidac, Nr. 24, Cladire C2, Birou 1. Decizia de Impunere Anuala  Nr. 3797/ 05.03.2018
3. S.C.  777  OZL  S.R.L. Bucuresti, Aleea Niculițel, Nr. 4, Bl. E5, Sc. 3, Ap. 54 Decizia de Impunere Anuala Nr. 3725/ 01.03.2018
4. S.C.  IVOFLAS  IMPEX  S.R.L Dr.Tr.Severin, Aleea Nuferilor, Nr. 3, Bl. K, Sc. 8, Ap. 1 Decizie de Impunere Anuala Nr.  3805/ 05.03.2018
5. S.C.  ISAURA  SERVICII  COMERȚ  S.R.L Dr.Tr.Severin, Str. Dr. Babes, Nr. 73, Bl. 1, Sc.5, Ap. 3 Decizie  de Impunere Anuala  Nr. 3800/ 05.03.2018

 

 

        Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, persoana de contactact este : inspectorul  Fota Carmen, la sediul  nostru  sau la numarul de telefon  0252/313.698.

 

 

               DIRECTOR,                           SEF  SERVICIU,                                    INTOCMIT,

Marinela  Mateescu                       Aurelia  Iordache                                     Carmen Fota


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.