ACORDAREA TARIFULUI SOCIAL LA ENERGIE ELECTRICĂ

               ACTE  NECESARE  PENTRU ACORDAREA TARIFULUI SOCIAL

  • copie după actul de identitate din care să rezulte adresa domiciliului stabil
  • cererea de acordare a tarifului social
  • declarația pe propria răspundere privind venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.

   Tariful social se acordă numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

  • consumatorul are un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie
  • locul de consum pentru care solicită aplicarea tarifului social este domiciliul stabil al acestuia.

 

Adauga un comentariu