Ajutoare pentru incalzirea locuintei

 

         Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica, gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri se acorda persoanelor care nu isi pot asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei in perioada  sezonului rece ( noiembrie-martie).  

        Beneficiaza de ajutor pentru  incalzirea locuintei cu energie termica persoanele care au un venit de maxim  786 lei/ membru ( in cazul familiilor) si de maxim 1082 lei (in cazul persoanei singure). Pentru incalzirea  locuintei cu gaze naturale, energie electrica si combustibili solizi sau petrolieri  venitul net mediu pe membru de familie , respectiv persoana singura  este de maxim 615 lei .Ajutorul de acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotita de acte doveditoare privind component familiei, veniturile realizate de catre membrii acesteia, bunurile mobile si imobile aflate in proprietate, precum si locuinta pentru care solicita.

 

  ACTE NECESARE ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI :

   – copie B.I./C.I.

   – copie certificat casatorie;

   – copie certificat de nastere  copii;

   – hotarare judecatoreasca de incredintare/stabilire domiciliu minori;

   – hotarare judecatoreasca de stabilire a masurii de plasament;

   – adeverinta salariat cu salariul net inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mentiunea ca nu se beneficiaza de 

     bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurari de somaj, cupoane de indemnizatii pentru cresterea copilului   

     pana la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizatii cu caracter permanent, alocatii pentru minorii dati in plasament

     familial sau incredintati spre crestere si educare, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate;

   –  acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale;

   – adeverinta eliberata de administratia financiara pentru membrii familiei peste 18 ani;   

   – acte din care sa rezulte calitatea titularului fata de imobilul pentru care se solicita ajutorul: proprietar (copie dupa

   actul de proprietate, donatie, certificat de mostenitor, etc), chirias (copie contract de inchiriere), imputernicit

   (imputernicire notariala de la proprietar/chirias), dovada calitatii de reprezentant legal, contractul de instrainare cu

    clauza de intretinere ;

  – certificat fiscal eliberat de directia de taxe si impozite locale;

  – acte doveditoare privind bunurile mobile si imobile aflate in proprietate;

  – alte acte necesare dupa caz.

Adauga un comentariu