Stimulentul educational ( tichet social pentru gradinita)

 

          Beneficiaza de stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita copiii care frecventeaza gradinita din familiile defavorizate, unde venitul lunar pe membru de familie  este de  pana la de doua ori nivelul minim garantat pentru o persoana singura(284 lei/ pers).

         Acordarea stimulentului educational este conditionata de frecventa regulata la gradinita a copiilor din famiile beneficiare, cu exceptia absentelor motivate, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca 50% din zilele de gradinita.Copiii pot fi invoiti de catre parinti in limita a 3 zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.

            ACTE NECESARE ACORDARII TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRADINITA:

       –  copie si original certificat de nastere copii;

       –  copie si original acte identitate (B.I., C.I.)

       –  copie si original act de stare civila

       –  acte doveditoare privind veniturile realizate. La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în   

       considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

        modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii

        şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului  

        educaţional.

      – dovada  frecventarii unitatii de invatamant prescolar.

Adauga un comentariu