Alocatia de stat pentru copii

      Se acorda tuturor copiilor,  fara discriminare ca forma de ocrotire a statului pentru toti copiii  in varsta de pana la 18 ani. Stabilirea dreptului de alocatie de stat pentru copii se face pe baza cererii si a actelor din care rezulta indeplinirea conditiilor de acordare a acestui drept.

      Cuantumul alocatiei de stat este de:

     – 200 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani ( sau de 3 ani, in cazul copilului cu handicap)

     – 84 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani

     – 200 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.

   

        Concediu si indemnizatie lunara pentru crestere a copiilor, stimulentul de insertie

 

         Concediul si indemnizatia lunara pentru crestere copiilor/ stimulentul de insertie se acorda persoanelor care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat  timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura supuse impozitului pe venit sau au beneficiat de somaj, au frecventat cursurile la zi fara intrerupere, au beneficiat de pensie de invaliditate, concedii medicale si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului.

         Cuantumul indemizatiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului. Stimulentul de insertie este de 650 lei pana la implinirea varstei de 3 ani.

          ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA LUNARA PENTRU CRESTERE A COPIILOR:

–  cerere tipizata

        –  copie si original acte identitate (B.I., C.I.)

        –  copie si original act de stare civila

        –  certificat de nastere nou nascut

        –  copie cerere depusa la angajator inregistrata si aprobata prin care se solicita concediul pentru cresterea

           copilului;

        –  decizia de suspendare a contractului individual de munca/raportului de serviciu;

        – alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului.

 

     ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERTIE :

–  cerere tipizata

        –  copie si original acte identitate (B.I., C.I.)

        –  copie si original acte de stare civila

        –  certificat de nastere nou nascut

        –  alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului.

 

Adauga un comentariu