SERVICIUL  PROTECȚIE  SPECIALĂ

 Activitatea desfășurată în cadrul Serviciului  Protecție Specială din cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 și constă în:

     – întocmirea anchetelor sociale necesare Comisiei de evaluare în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor adulte/minori în raport cu deficiențele lor fizice, psihice și senzoriale precum și a reevaluării gradului de handicap;

    – întocmirea anchetelor sociale necesare pentru Casa Județeană de Pensii Mehedinți – Seviciul de Expertiză Medicală în vederea evaluării/reevaluării pensiei de invaliditate a persoanelor adulte; 

    – întocmirea anchetelor sociale necesare acordării/menținerii indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal;

    – întocmirea anchetelor sociale necesare angajării/menținerii asistentului personal al persoanei cu handicap grav cu asistent personal;

– întocmirea anchetelor sociale necesare pentru scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale.

 

     ACTE  NECESARE  PENTRU  ANCHETA SOCIALĂ :

      – cerere tip solicitare ancheta socială;

     –  BI/CI a bolnavului și a persoanelor care locuiesc cu bolnavul(original și copie xerox);

    – certificat de încadrare în grad de handicap sau acte medicale din care să reiasă clar diagnosticul;

     – dispoziție de curatelă, după caz;

     – acte doveditoare privind venitul, acte stare civilă.

   

    ACTE  NECESARE  PENTRU  ACORDAREA INDEMNIZATIEI  LUNARE :

     – cerere tip solicitare indemnizatie;

    – copie BI/CI persoană cu handicap grav sau, după caz, certificatul de naştere al minorului cu handicap grav;

– cerere optiune D.G.A.S.P.C. Mehedinti;

– copie BI/ CI persoană cu handicap grav sau, după caz, certificatul de naştere al minorului cu handicap grav;

– după caz, copie BI/CI părinte sau reprezentant legal, tutore sau curator, al persoanei adulte cu handicap;

– decizia de pensionare/adeverinta de salariu a bolnavului (dacă este cazul);

– dispoziţia de curatelă sau tutelă (dacă este cazul);

– ancheta socială.

Adauga un comentariu