COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

 1. Comisia de studiu, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
 2. BUDULAN RADU ALIN ALEXANDRU
 3. STĂNCIULESCU LUMINIȚA MIHAELA – secretar
 4. COVRIG CRISTINEL – președinte
 5. GIUHAT ION
 6. SVOBODA MĂDĂLINA

 

 1. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 2. NĂSTASIE DRAGOȘ – președinte
 3. TURBAT ANDRADA CARMINA – secretar
 4. PUICĂNESCU IORGU GICU
 5. BUDULAN RADU ALIN ALEXANDRU
 6. DOBROTĂ VALENTINA GABRIELA

 

III. Comisia pentru activitatea ştiinţifică, învăţământ, sănătate, protecţie socială

 1. RAPCEA ALIN – președinte
 2. IORGOVAN MAGDALENA MARIA – secretar
 3. FRÎNTU GHEORGHE
 4. DAMIAN DUMITRU MIREL
 5. TURBAT ANDRADA CARMINA

 

 1. Comisia pentru industrie, servicii publice și comerț, relații internaționale, proiecte și afaceri europene
 2. NICOLICEA LIVIU GABRIEL – președinte
 3. NĂSTASIE DRAGOȘ – secretar
 4. ROȘCA EMANOIL RĂZVAN
 5. VUVREA NICOLAE
 6. POPA ALEXANDRU NICOLAE

 

 1. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărare, ordine publică și relații cu societatea civilă (fundații, ONG-uri etc)
 2. BORDEA NARCIS IONUȚ – președinte
 3. CIOANĂ ION – secretar
 4. ȘURCĂ NICUȘOR
 5. NICOLICEA LIVIU GABRIEL
 6. FOLCUȚESCU SEBASTIAN ANDREI

 

 

Adauga un comentariu