Documente Necesare

Dovada adresei de domiciliu

  DOVADA  ADRESEI DE DOMICILIU                   ÎN TOATE CAZURILE DE ELIBERARE A CĂRŢII DE IDENTITATE CÂND SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE OBLIGATORIE PREZENŢA GĂZDUITORULUI PENTRU A CONSIMŢI ÎN SCRIS CA PERSOANA „SĂ AIBĂ DOMICILIUL ÎN LOCUINŢA PROPRIETATEA SA”.                                                HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 1375 / Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Carte de identitate Provizorie

CÂND PERSOANA NU POSEDĂ TOATE ACTELE PENTRU  CARTEA DE IDENTITATE                    SE  ELIBEREAZĂ  CARTE DE IDENTITATE   PROVIZORIE ÎN BAZA:              CERERII PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ LA GHIŞEU);           DOCUMENTELOR PE CARE LE POATE PREZENTA PENTRU DOVADA:    DATELOR DE STARE CIVILĂ;        ADRESEI DE DOMICILIU.             3 FOTOGRAFII  de  Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Pierderea, furtul sau distrugerea

 PIERDEREA, FURTUL,DISTRUGEREA ACTULUI DE IDENTITATE SAU SCHIMBAREA FIZIONOMIEI TITULARULUI   ACTULUI   DE   IDENTITATE SUNT NECESARE:  CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ LA GHIŞEU);             DOVADA ELIBERATĂ DE SUBUNITATEA DE POLIŢIE, ÎN CAZUL FURTULUI;            ORICE DOCUMENT OFICIAL CU FOTOGRAFIE RECENTĂ (PAŞAPORT, PERMIS CONDUCERE, LIVRET MILITAR, DIPLOMĂ, LEGITIMAŢIE ETC.) ORIGINAL Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Schimbarea Domiciliului

 SCHIMBAREA DOMICILIULUI, RENUMEROTAREA IMOBILULUI SAU SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII SE ELIBEREAZĂ CARTE DE IDENTITATE CU NOUL DOMICILIU, ÎN BAZA  URMĂTOARELOR  DOCUMENTE:   –            CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ  LA  GHIŞEU); –            ACTUL DE IDENTITATE ANTERIOR; –            CERTIFICATUL DE NAŞTERE ORIGINAL ŞI COPIE; –            CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Restabilirea domiciliului in Romania

RESTABILIREA DOMICILIULUI ÎN ROMÂNIA   CETĂŢENII ROMÂNI CARE AU AVUT DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE SE POT PREZENTA PENTRU ELIBERAREA  CĂRŢII DE IDENTITATE  CU: –            CERERE TIP ( ASIGURATĂ LA GHIŞEU ); –            PAŞAPORT DE CETĂŢEAN ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE  VALABIL SAU EXPIRAT,  ORIGINAL ŞI  COPIE ; –            DOCUMENTE DE IDENTITATE Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Stabilirea Resedintei

STABILIREA REŞEDINŢEI   PERSOANELE CARE LOCUIESC MAI MULT DE 15 ZILE LA ADRESA LA CARE AU LOCUINŢA SECUNDARĂ (ALTA DECÂT CEA DE DOMICILIU) TREBUIE SĂ SE PREZINTE CU URMĂTOARELE DOCUMENTE: –   CEREREA  (ASIGURATĂ  LA  GHIŞEU)   ; –           ACTUL DE IDENTITATE VALABIL; –            DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ ORIGINAL ŞI COPIE; –         Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Expirarea termenului sau modificarea datelor de stare civila

LA EXPIRAREA TERMENULUI SAU MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ          SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:            CEREREA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE (ASIGURATĂ LA GHIŞEU);           ACTUL DE IDENTITATE ANTERIOR;           CERTIFICATUL DE NAŞTERE ORIGINAL ŞI COPIE;           CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE ORIGINAL ŞI COPIE (PENTRU PERSOANELE CĂSĂTORITE SAU VĂDUVE);            CERTIFICATUL Citește mai mult…

De Primaria, Acum
Documente Necesare

Eliberare act de identitate la 14 ani

LA ÎMPLINIREA  A  14 ANI   ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA ÎMPLINIREA  VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL ÎNSOŢIT DE UNUL DINTRE PĂRINŢI SAU, DUPĂ CAZ, DE REPREZENTANTUL SĂU LEGAL, TREBUIE SĂ DEPUNĂ CEREREA PENTRU ELIBERAREA PRIMEI CĂRŢI DE IDENTITATE ŞI SĂ PREZINTE URMĂTOARELE DOCUMENTE:        CERTIFICATUL DE NAŞTERE, Citește mai mult…

De Primaria, Acum